Απριλίου 22, 2018

ΔΗΓΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

  • Tα τραύματα από δήγμα ανθρώπου παρατηρούνται κυρίως στα χέρια
  • Το 10-15% των τραυμάτων επιμολύνεται
  • Το βακτηριακό φορτίο μπορεί να περιέχει περίπου 100 εκατομμύρια μικροοργανισμούς / ml (αερόβιους ή αναερόβιους)
  • Συχνά αερόβια είναι: Eikenella corrodens, Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium species 
  • O Staphylococcus aureus είναι ο πιο συχνός και προκαλεί σοβαρές λοιμώξεις
  • Η ηπατίτιδα Β μπορεί να μεταδοθεί εύκολα με δήγμα ανθρώπου και πολλαπλάσια πιο εύκολα από ότι ο ιός HIV

Medscape, April 2018

Δεν υπάρχουν σχόλια: