Απριλίου 30, 2018

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β

Ποσοστό νεογνών που εμβολιάζονται για ηπατίτιδα Β κατά τη γέννηση, ανά περιοχή:
  • Americas 66%
  • Europe 39%
  • Eastern Mediterranean 22%
  • Africa 10%
  • South-East Asia 34%
  • Western Pacific 83%
Η Αφρική έχει το υψηλότερο ποσοστό ηπατίτιδας Β σε παιδιά και το μικρότερο ποσοστό νεογνών που εμβολιάζονται κατά τη γέννηση. Μόνο 9 από τις 47 εκεί χώρες εμβολιάζουν τα νεογνά.

CDC, April 2018

Ισότητα και στα εμβόλια, διεθνώς. Συμφωνούμε; 

Δεν υπάρχουν σχόλια: