Απριλίου 24, 2018

WNV ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στο  28th ECCMID (Madrid-Spain / 21-24 Apr 2018), ανακοινώθηκε ότι στην Ελλάδα, και μετά από 2 χρόνια απουσίας, επανεμφανίστηκε το 2017 η λοίμωξη από WNV. 45 περιστατικά κατ΄εξοχήν στη Νότια Ελλάδα και σε περιοχές που δεν είχαν προσβληθεί παλαιότερα. Ηλικίες; 15-91 χρονών.


Δεν υπάρχουν σχόλια: