Απριλίου 05, 2018

ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ


Η προσωποποιημένη θεραπευτική ιατρική εξελίσσεται συνεχώς. Με δεδομένο ότι η μικροβιακή αντοχή καθιστά δύσκολη την αντιμετώπιση βακτηριακών λοιμώξεων, ερευνητές βρήκαν πειραματικά ότι αναστέλλοντας την κινάση IP6K1 διευκολύνουν μέσω του ανοσιακού συστήματος την βακτηριακή κάθαρση από τον πνεύμονα και περιορίζουν τις ιστικές  βλάβες από τη φλεγμονή που προκύπτει λόγω συγκέντρωσης ουδετεροφίλων-αιμοπεταλίων τοπικά. 

Science Translational Medicine, 04 Apr 2018


Δεν υπάρχουν σχόλια: