Απριλίου 03, 2018

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ


Απολύμανση των μονάδων μακροχρόνιας παιδιατρικής φροντίδας με ultraviolet-C μπορεί να μειώσει τη συχνότητα λοιμώξεων του αναπνευστικού από ιούς (μεταξύ των οποίων influenza, rhinovirus, enterovirus, human metapneumovirus) κατά 44% σε σχέση με τα παραδοσιακά απολυμαντικά μέτρα.

 Am J Infect Control. 2018. doi: 10.1016/j.ajic.2018.01.014


Δεν υπάρχουν σχόλια: