Απριλίου 17, 2018

ΣΗΜΕΙΟ FORCHHEIMER                                                                                                                                                                                                                                   
Πετεχειώδες εξάνθημα στο στόμα, ασθενών με ερυθρά (20%).

Δεν υπάρχουν σχόλια: