Απριλίου 16, 2012

ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ

Σε περιφέρεια της Αυστραλίας παρουσιάστηκε έξαρση της μηνιγγιτιδοκοκκικής λοίμωξης.
Φαίνεται ότι ο μηνιγγιτιδόκοκκος κυκλοφορεί διεθνώς, με αυξημένη ένταση.

ProMed 14-04-2012

Δεν υπάρχουν σχόλια: