Απριλίου 23, 2012

ΧΡΟΝΙΑ ΩΤΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ

Μπορεί η χρήση στεροειδών να βοηθήσει έναν ασθενή που παρά τη λήψη αντιμικροβιακών ανέπτυξε επίμονη ή χρόνια ωτίτιδα;

Ναι. Η χορήγηση πρεδνιζολόνης σε δόση 1mg/kg/24ωρο σε μία ημερήσια λήψη για 7-14 ημέρες, μπορεί να βοηθήσει στην ταχύτερη απορρόφηση του υγρού και στην ίαση.

Το στεροειδές μπορεί να χορηγηθεί μόνο του ή σε συνδυασμό με μία ακόμη σειρά αμοξυκιλλίνης ή αμιξυκιλλίνης/κλαβουλανικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: