Απριλίου 06, 2012

C. difficile


Ένα νέο τεστ ανίχνευσης του C. difficile ανακοινώθηκε πρόσφατα. Πρόκειται για δοκιμασία αξιόπιστη και ταχύτερη της υπάρχουσας, με ευαισθησία 100% και ειδικότητα 98.4%. Η θετική προγνωστική του αξία είναι 88% και η αρνητική του προγνωστική αξία 100%.  

Salmon A. #LB2811. Presented at: 22nd European Congress of Clinical 
Microbiology and Infectious Diseases; March 31-April 3, 2012; London

Δεν υπάρχουν σχόλια: