Απριλίου 07, 2012

ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ (PCV13) - ΧΙΙΙ


Από την εισαγωγή του PCV13 και εντεύθεν, το ποσοστό των διεισδυτικών πνευμονιοκοκκικών λοιμώξεων στις ΗΠΑ έχει μειωθεί σε παιδιά και ενήλικες, κυρίως λόγω λόγω μειώσεως των οροτύπων 19A και 7F.

Επίσης, ενώ έχει παρατηρηθεί μείωση σε όλη την πνευμονιοκοκκική λοίμωξη σε σχέση με την περίοδο 2006-2008, το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς 2011 παρατηρήθηκε μικρή αύξηση.

Cox C. #30196. Presented at: 1st National Immunization Conference; March 26-28, 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια: