Απριλίου 02, 2012

ΙΛΑΡΑ - IX

Η ιλαρά συνεχίζει να περιφέρεται ανά τον κόσμο. Χώρες με πρόσφατα υψηλό ποσοστό κρουσμάτων:  Russia (Yaroslavl Oblast), UK (England), Uganda (Kiruhra), Yemen, USA (Masssachusetts).
Μάλιστα σε ορισμένες περιοχές τα κρούσματα έχουν τα υψηλότερα ποσοστά από την εποχή έναρξης του εμβολιασμού.

Ο εμβολιασμός (MMR) γίνεται στην ηλικία των 15 μηνών. Η δεύτερη δόση γίνεται στην ηλικία των 4-6 χρ σύμφωνα με το πρόγραμμα εμβολιασμών.

Ίσως χρειαστεί μελλοντικά μια τρίτη δόση στην εφηβεία.

Αν χρησιμοποιηθεί το MMR-V τότε η δεύτερη δόση καλό είναι να γίνει 3-6 μήνες αργότερα.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: