Απριλίου 18, 2012

ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΣ ΚΑΙ ΙΟΙ

Σε διεισδυτικές  πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις παρατηρείται συχνά συνλοίμωξη από κάποιον ιό (κυρίως rhinovirus και influenza virus).  Οι συνλοιμώξεις αυτές επιβαρύνουν την αρχική λοίμωξη.   Μάλιστα οι ιογενείς αυτές λοιμώξεις όταν συνυπάρχουν με μη ισχυρά διεισδυτικά στελέχη πνευμονιοκόκκου  τα ωθούν στο να γίνουν πιο διεισδυτικά.

Άρα η ίωση προκαλεί όχι μόνο βλάβη  αφ εαυτής αλλά είναι πιθανόν να διεγείρει ειδικούς τοπικούς παράγοντες που διευκολύνουν την αιματογενή διείσδυση του πνευμονιοκόκκου.

Pediatr Infect Dis J. 2012;doi:10.1097/INF.0b013e31824f25b0

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: