Απριλίου 08, 2012

NOROVIRUS

To 60% των επιδημιών σε αμερικάνικα νοσοκομεία οφείλεται σε τέσσερα παθογόνα: : norovirus (18%), Staphylococcus aureus (17%), Acinetobactor spp (14%) and Clostridium difficile (10%).

Ο Norovirus είναι το πιο συχνό από τα παθογόνα αυτά.


Am J Infect Control. 2012. doi: 10.1016/j.ajic.2011.10.003.

Δεν υπάρχουν σχόλια: