Απριλίου 05, 2012

C. trachomatis


H λοίμωξη από Chlamydia trachomatis είναι συνήθης (και συχνά ασυμπτωματική) σε νεαρές γυναίκες οι οποίες αρχίζουν τη σεξουαλική τους δραστηριότητα από την ηλικία των 16 χρόνων. Αυτό προκύπτει από πρόσφατη μελέτη που ανακοινώθηκε στο  22nd ECCMID; March 31-April 3, 2012; London.

Η συχνότητα του C. trachomatis ήταν 8.7% σ΄  αυτές τις γυναίκες και αύξανε με την ηλικία, την ηλικία πρώτης σεξουαλικής επαφής, και το επίπεδο εκπαίδευσης. Το ποσοστό αυτό δείχνει την ανάγκη περαιτέρω έρευνας για τη συμπεριφορά και το προφίλ των ατόμων και ειδικά των σπουδαστών. Είναι σημαντικό να γνωρίζει το άτομο αν έχει λοίμωξη από C. trachomatis διότι έτσι λαμβάνει καλύτερα προφυλακτικά μέτρα.

Ίσως θα πρέπει η πολιτεία να λάβει κατάλληλα μέτρα ανίχνευσης του παθογόνου αυτού το οποίο είναι δυνητικά επικίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές. Μέτρα επίσης θα πρέπει να ληφθούν για καλύτερη εκπαίδευση των σπουδαστών και για τη μείωση των σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: