Απριλίου 13, 2012
Όλβιος τάφος.
Εν εαυτώ γαρ δεξάμενος ως υπνούντα τον Δημιουργόν,
ζωής θησαυρός θείος αναδέδεικται,
εις σωτηρίαν ημών των μελωδούντων.

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: