Δεκεμβρίου 03, 2016

ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΙΚΗ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ





Αλλοιώσεις από έμβολα
σε ασθενή με 
σταφυλοκοκκική ενδοκαρδίτιδα.








Δεν υπάρχουν σχόλια: