Δεκεμβρίου 03, 2016

ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΙΚΗ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ

Αλλοιώσεις από έμβολα
σε ασθενή με 
σταφυλοκοκκική ενδοκαρδίτιδα.
Δεν υπάρχουν σχόλια: