Δεκεμβρίου 01, 2016

IOΣ COXSACKIE - ΜΕΤΑΔΟΣΗ


  • O ιός, υπεύθυνος για τη νόσο χειρών-ποδών-στόματος, βρίσκεται στις ρινοφαρυγγικές εκκρίσεις, στο υγρό των φυσαλλίδων και στα κόπρανα.
  • Η μετάδοση γίνεται με τα σταγονίδια (βήχας, πτάρνισμα), με επαφή  με τα κόπρανα, με επαφή με μολυσμένα αντικείμενα και επιφάνειες.
  • Ο ιός παραμένει στο περιβάλλον-επιφάνειες-επί μακρόν, έως και δύο εβδομάδες.
  • Συνεπώς τα χέρια παίζουν σημαντικότατο ρόλο στη μετάδοση.
  • Η μετάδοση γίνεται  κυρίως την πρώτη εβδομάδα της νόσου.
  • Μερικοί, συνήθως ενήλικες, μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί και να μεταδίδουν.
  • Το παιδί απομακρύνεται από το σχολείο ή τον παιδικό σταθμό τις πρώτες λίγες ημέρες. 

Τα καθαρά χέρια είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο προφύλαξης. 


e-Medicine, August 2016
Pediatrics in Review, December 2016


Δεν υπάρχουν σχόλια: