Δεκεμβρίου 31, 2016

ΟΥΡΑΙΜΙΚΟ - ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ


Με ευκαιρία ενός περιστατικού δημοσιεύθηκε σειρά ασθενών (άλλα 18 παιδιά) που παρουσίασαν απευθείας προσβολή της καρδιάς είτε άμεσα εντός ολίγων ωρών είτε σε λιγότερο από 25 ημέρες από τη διάγνωση του ουραιμικού αιμολυτικού συνδρόμου. Οι αιτίες που αναφέρονται ήσαν μικροαγγειοπάθεια, περικαρδιακή συλλογή αίματος με επιπωματισμό, μυοκαρδίτιδα.

Το ενδιαφέρον είναι ότι οι συγγραφείς προτείνουν έλεγχο τροπονίνης σε κάθε παιδί με ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο. 
Eur J Pediatr December 2016, 175:1927-1931


Δεν υπάρχουν σχόλια: