Δεκεμβρίου 30, 2016

ΜΕΣΗ ΠΥΩΔΗΣ ΩΤΙΤΙΔΑ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οξεία μέση ωτίτιδα: Βραχεία ή μακρά θεραπεία;
Το θέμα δεν έχει λυθεί ακόμη φαίνεται.
Σε πρόσφατη  μελέτη (22-12-2016),  σύγκριση 5 ημερών με 10 ημέρες έδειξε ότι η μακρά θεραπεία είχε καλύτερη έκβαση και σαφώς μικρότερο ποσοστό αποτυχίας.
Και οι δυο ομάδες ήσαν σε ηλικίες κάτω των 2 χρ. Και είχαν λάβει αμοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό.


N Engl J Med. 2016;375:2446


Δεν υπάρχουν σχόλια: