Δεκεμβρίου 28, 2016

ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΗ ΝΟΣΟΣ


Μελέτη της πνευμονιοκοκκικής νόσου σε μια περίοδο 32 ετών (1983-2014), σε αμερικανική πόλη, έδειξε ότι μετά την ευρεία εφαρμογή του PCV7 και PCV13 μειώθηκαν σημαντικά οι λοιμώξεις από τα αντίστοιχα στελέχη του πνευμονιοκόκκου.

Βρέθηκε, επίσης, ότι τώρα επικρατούν πλέον στελέχη που περιέχονται στο PPSV23 καθώς και στελέχη εκτός εμβολίων.


Am J Med Sc  2016, 352: 563


Δεν υπάρχουν σχόλια: