Δεκεμβρίου 16, 2016

ΕΜΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Incomplete vaccination
19.4 millioninfants still missing out on basic vaccines
WHO, 12-12-2016Ουδέν σχόλιον

Δεν υπάρχουν σχόλια: