Δεκεμβρίου 13, 2016

ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ


heart disease
cancer
chronic lower respiratory diseases
unintentional injuries
stroke
Alzheimer’s disease
diabetes
influenza and pneumonia
kidney disease
suicide

Οι 10 κυριότερες αιτίες θανάτου στις ΗΠΑ, 2014 και 2015. Συγκριτικός πίνακας των δύο ετών. Τα αίτια του 2014 υπάρχουν και σε ανάρτηση της 1-7-2016. Βλέπουμε ότι δεν άλλαξε η σειρά, ενώ τα ποσοστά τροποποιήθηκαν ελάχιστα.

NCHS Data Brief Published online December 8, 2016Δεν υπάρχουν σχόλια: