Απριλίου 17, 2016

ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ

Κύρια αίτια
 • χρόνια νεφροπάθεια
 • διαβητική κετοξέωση
 • διάρροια
 • υπερβολική χρήση αλκοόλ
 • υπακτικά
 • υπερβολικός ιδρώτας
 • ανεπάρκεια φυλλικού οξέος
 • διουρητικά   
 • πρωτοπαθής αλδοστερινισμός
 • έμετοι 


Κύριες εκδηλώσεις

 • αδυναμία
 • καταβολή
 • κόπωση
 • μυικές κράμπες 
 • δυσκοιλιότητα 
 • αρρυθμίες 

ΗΚΓικές αλλοιώσεις
 • πλατύ Τ κύμα
 • κατάσπαση ST
 • κύμα U
 • κοιλιακή μαρμαρυγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: