Απριλίου 30, 2016

NEO ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ

Ένα παλιό και δοκιμασμένο αντιβιοτικό (ceftazidime) συνδυασμένο με νέο αναστολέα των β-λακταμασών (avibactam) ευρύτερου φάσματος, εγκρίθηκε από τον European Medicines Agency (EMA). Στοχεύει  σε πολυανθεκτικά gram (-) παθογόνα.

 Medscape 29-04-2016


Δεν υπάρχουν σχόλια: