Απριλίου 13, 2016

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Οι λοιμώξεις (ενίοτε και ήπιες) φαίνεται ότι έχουν απώτερη επίπτωση σε διαταραχές της νόησης ή ψυχικές παθήσεις.

SIRS, 2016 Biennial Meeting: April 5, 2016


Δεν υπάρχουν σχόλια: