Απριλίου 02, 2016

ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΠΥΛΩΡΟΥ

Η vonoprazan (potassium-competitive acid blocker) όταν χρησιμοποιηθεί στο σχήμα αντιμετώπισης του ελικοβακτηριδίου, προσφέρει πολύ υψηλότερα ποσοστά θεραπείας σε σχέση με την ήδη χρησιμοποιούμενη lansoprazole.


Medscape, 31-03-2016


Δεν υπάρχουν σχόλια: