Απριλίου 27, 2016

ΚΟΚΚΥΤΗΣ - ΕΠΙΔΗΜΙΑ

Τη μεγαλύτερη επιδημία κοκκύτη των τελευταίων 25 ετών αντιμετωπίζει η Ν. Ζηλανδία.

Βλέπουμε ότι η νόσος εξακολουθεί και πλήττει κατά κύματα πολλές χώρες. Η παρασκευή νέου εμβολίου ή η επιστροφή στο παλαιό ακυτταρικό είναι πλέον ή αναγκαία.

ProMed-Edr / 26-04-2016


Δεν υπάρχουν σχόλια: