Απριλίου 07, 2016

ΕΓΚΥΟΣ - ΚΟΚΚΥΤΗΣ - ΕΜΒΟΛΙΟ

Ο εμβολιασμός της μητέρας για κοκκύτη συνιστάται μετά την 26η εβδομάδα κύησης. Πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι χορήγηση του εμβολίου από την 13η εβδομάδα και μπορεί να γίνει και καλύτερα αποτελέσματα έχει.                

Clin Infect Dis 2016 (April), 62:829
Δεν υπάρχουν σχόλια: